Pro partnery Telefon +420 417 568 023

Certifikáty

Ministerstvo životního prostředí

Povolení ministerstva životního prostředí ČR pro servisní činnost a skladování freonů podle § 29 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Ten popisuje práva, povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země. Dále výrobky, které takové látky obsahují a stanovuje pravidla znovuzískávání použitých regulovaných látek a zamezování jejich úniku.

Povolení Ministerstva životního prostředí, pro dovoz, vývoz regulovaných látek a pro výrobu zařízení, které regulované látky obsahují.

Povolení Ministerstva životního prostředí podle § 29 odst. 4/ zákona č. 86/2002 Sb, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů řešící zapsání do registru revizních techniků chladících a klimatizačních zařízení. Přiřazená registrační čísla: 1919/10, 1153, 4601/10, 1917/10, 1916/10, 1920/10, 1927/10, 2712/10, 2270/10, 1918/2010, 2714/2010

Mezinárodní certifikace

Systém managementu jakosti ISO 9001:2000, platného pro prodej, montáž a servis chladicích zařízení, tepelných čerpadel a vzduchotechniky.

Systémy environmentálního managementu ISO 14001:2004

Obě certifikace udělila společnost Det Norske Veritas.

 

 

České certifikace

Systém odběru a zpětného využití obalů
KLIMAX je zapojen do systém odběru a zpětného využití obalů, provozovaného autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. EKO-KOM, a.s., je společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů, na základě rozhodnutí o autorizaci, které společnosti EKO-KOM udělilo Ministerstvo životního prostředí dne 28. března 2002 a které nabylo právní moci dne 30. března 2002. K tomuto účelu uzavírá EKO-KOM, a.s. smlouvy o sdruženém plnění. Povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. vyrábějí, dovážejí nebo prodávají. Protože KLIMAX díky své činnosti spadá do kategorie výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží, má podle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Svou účastí v systému EKO-KOM splňuje KLIMAX své zákonné povinnosti v oblasti využití a recyklace obalových odpadů a má v České republice právo využívat ochrannou známku Zelený bod.

Systém zacházení s regulovanými látkami - freony
Dále je KLIMAX držitelem certifikátu Ministerstva životního prostředí ČR pro servisní činnost a skladování freonů (podle § 29 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, který popisuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země, a s výrobky, které takové látky obsahují a který také stanovuje pravidla znovuzískávání použitých regulovaných látek a zamezování jejich úniku). Zároveň je KLIMAX držitelem povolení, vydaného též Ministerstvem životního prostředí, pro dovoz těchto regulovaných látek i výrobků, které regulované látky obsahují.

Registrace společnosti do seznamu revizních techniků chladících a klimatizačních zařízení
Společnost KLIMAX je držitelem rozhodnutí Ministerstva životního prostředí podle § 29 odst. 4) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů o zapsání do registru revizních techniků chladících a klimatizačních zařízení. Přiřazená registrační čísla: 1919/10, 1153, 4601/10, 1917/10, 1916/10, 1920/10, 1927/10, 2712/10, 2270/10, 1918/2010, 2714/2010.

Spokojení klienti
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace